Završen treći ciklus Edukacije o inicijalnom obrazovanju visokoškolskih nastavnika – Osmisli

Završio je treći i zadnji ciklus edukacije za novoizabrane docente i više asistente pod nazivom OSMISLI – Osnaživanje temeljnih nastavničkih kompetencija visokoškolskih nastavnika prema standardima i preporukama Sveučilišta u Zagrebu. Edukacija je bila predviđena za zaposlenike Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i partnerskih ustanova, a održala se u ciklusu od rujna do prosinca 2021.

Edukacija je omogućila stjecanje znanja i vještina potrebnih za uspješno planiranje i izvođenje nastave, praćenje i vrednovanje studentskoga postignuća, kao i za razvoj međusobnoga povjerenja i suradnje tijekom nastavnoga procesa. Po njezinom završetku, u petak 17. prosinca 2021., prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje izv. prof. dr. sc. Dolores Grmača je polaznicima uručila diplome.