Okrugli stol: Studij kliničke lingvistike i fonetike

Okrugli stol pod nazivom “Studij kliničke lingvistike i fonetike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu” održan je u petak, 11. ožujka 2022. u 18:00 sati online putem platforme Zoom.

Ovaj okrugli stol završna je aktivnost projekta uspostave novog zanimanja, kvalifikacije i potpuno novog diplomskog studija kliničke lingvistike i fonetike (KLF), a u sklopu projekta “Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu.”

Na njemu se raspravljalo o koristima ovakvoga studija iz perspektive lingvista, fonetičara, rehabilitatora, psihijatara, otorinolaringologa, fonijatara, stručnjaka za umjetnički i javni govor, ali i inozemnih kliničkih lingvista.