REZULTATI PROJEKTA

REZULTATI PROJEKTA

  • Anketa na alumnima Filozofskog fakulteta u Zagrebu
  • Prijedlozi standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za četiri etablirane discipline: psihologija, lingvistika, fonetika i anglistika (u izradi)
  • Revidirani preddiplomski diplomski studijski programi psihologije, lingvistike, fonetike i anglistike koji se izvode na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
  • Novi studijski programi na diplomskoj razini: kognitivna znanost, klinička lingvistika i fonetika te regionalni studiji kultura i društava jugoistočne Europe
  • Aplikacija za administriranje studijskih programa i vođenje evidencija o izmjenama studijskih programa
  • Priručnik za kvalitetu Filozofskog fakulteta u Zagrebu
  • Edukacija nastavnog osoblja Filozofskog fakulteta i partnera s ciljem unapređenja njihovih nastavničkih kompetencija
  • Priručnik Kolegijalno opažanje visokoškolske nastave