O PROJEKTU

O PROJEKTU

”Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu” je projektfinanciran iz Europskog socijalnog fonda unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. putem Poziva na dostavu projektnih prijedloga ”Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja”, koje je provelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Ukupna  vrijednost projekta je 3.843.189,93 kn te traje 36 mjeseci (ožujak 2019. – ožujak 2022.), a iznos bespovratnih sredstava je 3.843.189,93 kn.

Projekt se provodi u suradnji 8 visokoškolskih ustanova, a nositelj projekta je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

cILJEVI PROJEKTA

 1. Revidirati postojeće studijske programe iz polja psihologije, lingvistike, fonetike i anglistike te razviti nove interdisciplinarne diplomske studijske programe utemeljene na standardima zanimanja i standardima kvalifikacija
 2. Unaprijediti nastavničke kompetencije zaposlenika Filozofskog fakulteta u Zagrebu i partnerskih ustanova
 3. Unaprijediti sustav osiguravanja kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Osnovna svrha projekta jest revizija postojećih studijskih programa s ciljem povećanja relevantnosti izlaznih kompetencija te povećanje relevantnosti ponude studijskih programa razvojem tri nova studijska programa na diplomskoj razini: kognitivna znanost, klinička lingvistika i fonetika te regionalni studiji kultura i društava jugoistočne Europe. Na taj način Fakultet želi postići modernizaciju programskih sadržaja, znatniju zapošljivost diplomiranih stručnjaka te odgovoriti na pojavu novih zanimanja i potražnju za novim kompetencijama na tržištu rada.

PLANIRANE AKTIVNOSTI

 • Provedba ankete na alumnima Filozofskog fakulteta u Zagrebu
 • Izrada prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za četiri etablirane discipline: psihologija, lingvistika, fonetika i anglistika
 • Revidiranje preddiplomskih i diplomskih studijskih programa psihologije, lingvistike, fonetike i anglistike koji se izvode na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
 • Razvoj tri nova studijska programa na diplomskoj razini temeljem standarda zanimanja i standarda kvalifikacija: kognitivna znanost, klinička lingvistika i fonetika te regionalni studiji kultura i društava jugoistočne Europe
 • Razvoj aplikacije za administriranje studijskih programa i vođenje evidencija o izmjenama studijskih programa
 • Izrada i distribucija priručnika za kvalitetu Filozofskog fakulteta u Zagrebu
 • Provedba edukacija nastavnog osoblja Filozofskog fakulteta i partnera s ciljem unapređenja njihovih nastavničkih kompetencija. Unapređenje će se osigurati organizacijom edukacija o kompetencijskom pristupu i ishodima učenja, vrednovanju i ocjenjivanju te kolegijalnim vrednovanjem (peer-review) kvalitete nastave. Razvit će se program inicijalnog obrazovanja visokoškolskih nastavnika.

Popis partnera na projektu:

 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet
 • Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
 • Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet
 • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija
 • Hrvatsko katoličko sveučilište
 • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Sveučilište u Zadru

Predstavnici Sveučilišta u Zadru sudjelovat će u aktivnostima na izradi standarda zanimanja i kvalifikacija za psihologiju, anglistiku i lingvistiku.

Predstavnici Filozofskog fakulteta u Rijeci i Filozofskog fakulteta u Osijeku sudjelovat će u aktivnostima na izradi standarda zanimanja i kvalifikacija za psihologiju i anglistiku.

Predstavnik Filozofskog fakulteta u Splitu će sudjelovati u aktivnostima izrade standarda zanimanja i kvalifikacija za anglistiku.

Predstavnici Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Fakulteta hrvatskih studija će sudjelovati u aktivnostima izrade standarda zanimanja i kvalifikacija za psihologiju.

Predstavnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva će sudjelovati u svim aktivnostima na razvoju novog studijskog programa kognitivne znanosti.

 

Ostvarenje navedenih ciljeva predviđeno je i dvjema potpornim aktivnostima:

 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija.