Izrađen online Priručnik za Kolegijalno opažanje visokoškolske nastave

U sklopu projekta izrađen je online priručnik namijenjen visokoškolskim nastavnicima i institucijama kao moguća pomoć u osiguranju kvalitete. Autorice prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić i prof. dr. sc. Željka Kamenov objasnile su sličnosti i razlike evaluacijskog, razvojnog i suradničkog modela kolegijalnog opažanja, a ovaj posljednji je detaljno opisan. Ukazano je na važnost priprema prije provedbe koje treba napraviti na razini institucije (odluke o svrsi, obliku provedbe, sudionicima, itd.) i na razini sudionika (edukacija opažanih i opažača). Opisana je provedba kolegijalnog opažanja nastave prema unaprijed dogovorenoj strukturi i pravilima.

Autorice su pripremile obrasce i instrumente koji se koriste za pisanje pripreme za nastavu i opažanje nastave kao i upute kako nakon opažanja davati korisnu povratnu informaciju. U priručniku je prijedlog načina izvještavanja o provedenom procesu i rezultatima (izvještaji opažača i opažanih) kao i sugestije kako kroz evidentiranje i analizu tih izvještaja djelovati na podizanje kvalitete nastave, a time i na razinu kvalitete cijele visokoškolske institucije. Na kraju priručnika nalaze se povratne informacije i iskustva sveučilišnih nastavnika koji su sudjelovali u kolegijalnom opažanju nastave na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Priručnik je dostupan na stranicama projekta i u FF Open Pressu.