Tiskan Priručnik za osiguravanje kvalitete rada Filozofskog fakulteta u Zagrebu

U sklopu projekta izrađen je Priručnik za osiguravanje kvalitete rada Filozofskog fakulteta u Zagrebu te tiskan u 500 primjeraka. Dostupan je online na stranici projekta i Filozofskog fakulteta te je dostupan u FF Open Pressu, a 9 primjeraka dostavljeno je i Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Priručnik će koristit cjelokupno nastavno i nenastavno osoblje Filozofskog fakulteta za daljnje unapređenje sustava osiguravanja kvalitete. Politika  osiguravanja  kvalitete  teži  razvijanju  učinkovita  sustava  osiguravanja  kvalitete  kroz  akte, organizacijsku strukturu, edukaciju, uključivanje zaposlenika u sustav kvalitete uzimajući u obzir osiguravanje slobodnog prostora za rad.

Priručnik je usklađen s politikom osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu. Omogućuje suradnju  Fakulteta  s  drugim  visokoobrazovnim  institucijama  u  ostvarenju  kvalitete  nastavne, znanstveno-istraživačke, stručne i administrativne djelatnosti.