Unapređenje nastavničke kompetencije zaposlenika Filozofskog fakulteta u Zagrebu i partnerskih ustanova: Priručnik o kvaliteti

U okviru jednog od ciljeva HKO projekta za unapređenje nastavničke kompetencije zaposlenika Filozofskog fakulteta u Zagrebu i partnerskih ustanova započela je izrada Priručnika za kvalitetu. Priručnik će biti otisnut u 500 primjeraka i distribuiran zaposlenicima Fakulteta.