IRO HKO radionice na FFZG-u

Kako bi se ostvarili zacrtani projektni ciljevi, IRO tim od četiri HKO stručnjaka pružio je edukacijsku podršku pri izradi standarda zanimanja i kvalifikacija kolegama sa odsjeka Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i projektnim partnerima s Filozofskih fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Rijeci i Splitu, s Fakulteta elektrotehnike i računarstva te Fakulteta hrvatskih studija, kao i sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta.