Stanje na izradi standarda zanimanja i standarda kvalifikacija

Iako je u okviru projekta predviđena izrada minimalno 7 standarda zanimanja, trenutno je u izradi ukupno 12 standarda zanimanja. U polju psihologije izrađuju se standardi zanimanja psiholog u obrazovanju, psiholog u području rada i organizacije, psiholog u socijalnoj skrbi, psiholog u zdravstvenoj zaštiti. U polju anglistike izrađuju se standardi zanimanja učitelj/nastavnik engleskog jezika i stručnjak za engleski jezik, književnost, kulturu i medije, u polju lingvistike lingvist jezikoslovac i računalni lingvist te u polju fonetike standard zanimanja fonetičar. Svih 9 standarda zanimanja u okviru postojećih studijskih programa su pri kraju izrade te je započeo rad na izradi standarda kvalifikacija za preddiplomske i diplomske studijske programe.
U okviru razvoja novih studijskih programa izrađuju se 3 standarda zanimanja: R&D voditelj, klinički lingvist i fonetičar, analitičar i stručnjak za JI Europu te su trenutno u fazi provedbe anketa na poslodavcima.