Održane edukacije o vrednovanju i ocjenjivanju

Nastavljeno je održavanje edukacija za nastavno osoblje u okviru projekta. Nakon edukacija o kompetencijskom pristupu i ishodima učenja, u siječnju 2020. održano je 14 edukacija o vrednovanju i ocjenjivanju za nastavnike Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na edukacijama je sudjelovalo preko 300 nastavnika, a edukacije su održale prof. dr. sc. Željka Kamenov, doc. dr. sc. Aleksandra Huić i doc. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.