Završna radionica edukacije za kolegijalno opažanje – Peer-review

Razvijen je program edukacija za kolegijalno opažanje (peer-review) nastave. Izrađen je Priručnik za kolegijalno opažanje. U siječnju 2022. završila je edukacija za primjenu kolegijalnog opažanja nastave za ukupno 20 polaznika i proveden je pilot kolegijalnog opažanja nastave na 20 kolegija.