Započeo treći ciklus Edukacije o inicijalnom obrazovanju visokoškolskih nastavnika – Osmisli

Trenutačno je u tijeku treći i zadnji ciklus edukacije za novoizabrane docente i više asistente pod nazivom OSMISLI – Osnaživanje temeljnih nastavničkih kompetencija visokoškolskih nastavnika prema standardima i preporukama Sveučilišta u Zagrebu. Edukacija omogućuje stjecanje znanja i vještina potrebnih za uspješno planiranje i izvođenje nastave, praćenje i vrednovanje studentskoga postignuća, kao i za razvoj međusobnoga povjerenja i suradnje tijekom nastavnoga procesa. Edukacija je predviđena za zaposlenike Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i partnerskih ustanova, a održava se u ciklusima od 15. rujna do 17. prosinca 2021.