Održane edukacije o kompetencijskom pristupu i ishodima učenja

Tijekom rujna i listopada 2019. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu održano je 10 edukacija o kompetencijskom pristupu i ishodima učenja. Edukacije su održale prof. dr. sc. Željka Kamenov, doc. dr. sc. Aleksandra Huić i doc. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na edukacijama je prisustvovalo gotovo 200 sudionika čime se doprinosi ostvarenju 2. cilja projekta ”Unapređenje nastavničkih kompetencija zaposlenika Filozofskog fakulteta u Zagrebu i partnerskih ustanova”.